Η μετάφραση είναι επί του παρόντος ενεργοποιημένη.

Η μετάφραση ενεργοποιήθηκε.

St Anne’s

In the 1950s, commercial classes were held for school children to prepare them for the working world after they had finished primary school. St Anne’s mainly taught cooking and one room has low-height kitchen benches for young students. Still unrestored, St Anne’s is currently used as by the tenant community and the ACF as a studio and storage space.