Η μετάφραση είναι επί του παρόντος ενεργοποιημένη.

Η μετάφραση ενεργοποιήθηκε.

Δημιουργοί

| Back to Who's Here

Tony Wilson

  • Συγγραφέας

Πού

C2.41
Convent building

Visitors

By appointment

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Websites

tonywilson.com.auspeakola.com

  • Συγγραφέας

Πού

C2.41
Convent building

Visitors

By appointment

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Websites

tonywilson.com.auspeakola.com

Tony Wilson is an author, broadcaster and public speaker who has written fiction and non-fiction for both children and adults. His first novel was ‘Players’ (2005), and won him the Sydney Morning Herald’s Best Young Australian Novellist award in 2005. The follow up novel, ‘Making New’s’ (2010) was critically acclaimed and compared to the work of Nick Hornby. He has also written nine picture books, ‘Grannysaurus Rex’ (2004), ‘The Thirsty Flowers’ (2006), ‘Harry Highpants’ (2007), ‘The Minister for Traffic Lights’ (2008), ‘The Princess and the Packet of Frozen Peas’ (2009), ‘The Emperor’s New Clothes Horse’ (2012), ‘The Cow Tripped Over the Moon’ (2015) and ‘Emo the Emu’ (2015). His middle grade reader ‘Stuff Happens: Jack’ was shortlisted for Readings Children’s Book Prize 2015. Tony has written features for The Monthly, The Age and Good Weekend, and wrote a bestselling football memoir, Australia United: Adventures around World Cup Germany 2006. He has a passion for speeches and speaking, and started a website called Speakola [https://www.speakola.com] which assembles and curates great speeches of all types, by both famous and not famous speakers. Send him your speech!