Η μετάφραση είναι επί του παρόντος ενεργοποιημένη.

Η μετάφραση ενεργοποιήθηκε.

Design and communications

| Back to Who's Here

MC Two Pty Ltd

  • Συγγραφέας

Πού

C1.23
Convent building

Visitors

By appointment

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο0438388444

Websites

mctwo.com.au

  • Συγγραφέας

Πού

C1.23
Convent building

Visitors

By appointment

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο0438388444

Websites

mctwo.com.au

MC Two Pty Ltd is the consulting firm of Joseph Connellan, which focuses on developing housing, aged care and disability services within non-Government and Government agencies. Joseph Connellan has more than 20 years experience in developing and delivering housing (disability, transitional, aged and co-operatives) and services to people with a disability including mental health and acquired brain injury (ABI).