Η μετάφραση είναι επί του παρόντος ενεργοποιημένη.

Η μετάφραση ενεργοποιήθηκε.

Retail

| Back to Who's Here

Katheryn Leopoldseder

  • Artist
  • Designer
  • Jeweller

Πού

MG.1
Mercator building

Visitors

By appointment

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο0414278696 

Ακολουθήστε το

Facebook

Websites

katherynleopoldseder.com.au

  • Artist
  • Designer
  • Jeweller

Πού

MG.1
Mercator building

Visitors

By appointment

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο0414278696 

Ακολουθήστε το

Facebook

Websites

katherynleopoldseder.com.au

Katheryn Leopoldseder is an internationally recognised contemporary jeweller, artist and designer. She produces limited-edition handmade jewellery pieces, unique private commissions as well as large-scale objets d’art. Her work reflects on the sacredness of life and the multiple connections between the human body and the natural world.

Since graduating with honours from the Royal Melbourne Institute of Technology, Katheryn has become a founding member of Melbourne’s Abbotsford Convent arts and cultural precinct.

At Studio MG.1, you will find a range of handmade jewellery available for purchase, jewellery making workshops, private commissions for special occasions, and exhibitions, demonstrations and events.