Η μετάφραση είναι επί του παρόντος ενεργοποιημένη.

Η μετάφραση ενεργοποιήθηκε.

Retail

| Back to Who's Here

Ghost Wares

  • Pottery Studio

Πού

PG2
Providence Building

Visitors

By appointment

Open Hours

Saturday
12am – 12am

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ακολουθήστε το

Instagram

Websites

ghostwares.com.au

  • Pottery Studio

Πού

PG2
Providence Building

Visitors

By appointment

Open Hours

Saturday
12am – 12am

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ακολουθήστε το

Instagram

Websites

ghostwares.com.au

Ghost Wares is a Melbourne-based ceramics studio with an emphasis on creating objects that are elegant but playful. All products are made by hand, allowing for an ever evolving range of complementary pieces. Ghost Wares endeavours to create contemporary products that have an element of timeless restraint.