Η μετάφραση είναι επί του παρόντος ενεργοποιημένη.

Η μετάφραση ενεργοποιήθηκε.

Τέχνες + Πολιτισμός

| Back to Who's Here

Custard Creative

  • Creative workshops

Πού

Μονή Abbotsford

Visitors

By appointment.

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ακολουθήστε το

Instagram

Websites

custardcreative.com.au/

  • Creative workshops

Πού

Μονή Abbotsford

Visitors

By appointment.

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ακολουθήστε το

Instagram

Websites

custardcreative.com.au/

Custard Creative offers art, craft and design workshops across the Melbourne community.

Currently offering workshops through Abbotsford Convent, business owner Madi van der List endeavours to offer an eclectic mix of workshops that take you back to using your hands, fostering community through exploration of creative practices.