Η μετάφραση είναι επί του παρόντος ενεργοποιημένη.

Η μετάφραση ενεργοποιήθηκε.

Τέχνες + Πολιτισμός

| Back to Who's Here

Claire McCall

  • Εικαστικός καλλιτέχνης

Πού

C2.22.3
Convent Building

Visitors

By appointment

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ακολουθήστε το

Instagram

Websites

clairemccallartist.com

  • Εικαστικός καλλιτέχνης

Πού

C2.22.3
Convent Building

Visitors

By appointment

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ακολουθήστε το

Instagram

Websites

clairemccallartist.com

A modern impressionist artist, ClaireMcCall paints almost exclusively using a palette knife, freely capturing light, movement and the interplay between abstraction and realism with layers of rich colour and texture. Her work often features everyday moments, with the viewer invited to fill in the blanks of time, place, thoughts and emotions.