Η μετάφραση είναι επί του παρόντος ενεργοποιημένη.

Η μετάφραση ενεργοποιήθηκε.

Retail

| Back to Who's Here

Be Hold Leather Goods

  • Leather Goods

Πού

SHG.06
Sacred Heart

Visitors

By appointment

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ακολουθήστε το

InstagramFacebook

Websites

behold-thebrand.com/

  • Leather Goods

Πού

SHG.06
Sacred Heart

Visitors

By appointment

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ακολουθήστε το

InstagramFacebook

Websites

behold-thebrand.com/

Be Hold Leather Goods believe that your bag holds all the essential items that make life possible, but it’s also more than that—your bag is a form of creative expression, a witness to journeys and an enabler of dreams. Be Hold blends thoughtful design, enduring style, and quality that stands the test of time. Their modern, stylish bags transition perfectly between day and night, work and weekend, and beyond.

All Be Hold’s pieces are designed and prototyped at the Convent.