Η μετάφραση είναι επί του παρόντος ενεργοποιημένη.

Η μετάφραση ενεργοποιήθηκε.

Education + Learning

| Back to Who's Here

Australian National Academy of Music (ANAM)

  • Music institution

Πού

C1.31
Convent building

Visitors

Welcome

Open Hours

Monday – Friday
12am – 12am

Επικοινωνία

96457911Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ακολουθήστε το

FacebookInstagramYouTube

Websites

anam.com.au

  • Music institution

Πού

C1.31
Convent building

Visitors

Welcome

Open Hours

Monday – Friday
12am – 12am

Επικοινωνία

96457911Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ακολουθήστε το

FacebookInstagramYouTube

Websites

anam.com.au

Το Australian National Academy of Music (ANAM) is dedicated to training the most exceptional young musicians from Australia and New Zealand. It is the only professional performance training institute of its kind in Australia, and one of few in the world.

ANAM musicians fly between the stage and the studio; performing in over 180 events each year, and receiving more than 60 hours of one-on-one training and hundreds of hours of coaching from an esteemed faculty and impressive list of national and international guest artists. From taking meditation classes, singing Bach chorales, laying down a concerto, or building a buzz around their forthcoming gig, to learning how to work a scale, work a fugue, work a room, or work towards securing a vibrant future for classical music. They find themselves sitting cross-legged on the floor interacting with a class of local third graders one day, to performing with the world’s finest artists on stages all across the country the next.

With an outstanding track record of success, ANAM alumni work in orchestras and chamber ensembles around the world, perform as soloists, contribute to educating the next generation of musicians, and win major national and international awards.

ANAM aims to inspire these future music leaders and encourages audiences to share the experience through public concerts, masterclasses, discussions and more.

Sign up for an ANAMate membership for free if you live and/or work within the City of Yarra– and receive 10% discount on single ticket purchases to our season concerts, free tickets to Soundbites, Recitals, Masterclasses and Discussions, and other exclusive invites and offers!

Επισκεφθείτε το https://anam.com.au/anamates for more information!