Η μετάφραση είναι επί του παρόντος ενεργοποιημένη.

Η μετάφραση ενεργοποιήθηκε.

Claire McCall

Discover more

A modern impressionist artist, ClaireMcCall paints almost exclusively using a palette knife, freely capturing light, movement and the interplay between abstraction and realism with layers of rich colour and texture. Her work often features everyday moments, with the viewer invited to fill in the blanks of time, place, thoughts and emotions.