Η μετάφραση είναι επί του παρόντος ενεργοποιημένη.

Η μετάφραση ενεργοποιήθηκε.

Visit the Tenant community!

Abbotsford Convent is Australia’s largest arts and cultural precinct, and we are incredibly proud of the broad range of artists that call this place their creative home.

All of the studios listed on our Makers Map have regular opening hours, selling beautiful products, hand-crafted here at the Convent. Use this handy map to visit some of the artists, who love to receive visits from our incredible community!

While you’re here, you can also pop into St Heliers Street Gallery and enjoy free exhibitions, featuring works from the Convent’s Tenant community, as well as artists from across Naarm/Melbourne. 

View map here